Ισολογισμός 2012

την .

Ο ισολογισμός της εταιρείας μας για την περίοδο 1ης Δεκεμβρίου 2012 - 31ης Δεκεμβρίου 2012.

Άτλας concrete Α.Ε