Τακτική γενική συνέλευση μετόχων 2016

την .

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που πάρθηκε στην υπ’ αριθμόν 24/5-8-2016 συνεδρίασή του και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «ΑΤΛΑΣ CONCRETE A.E.» σε τακτική γενική συνέλευση, στα ενταύθα γραφεία της έδρας αυτής στην Πόλη Πόθιας Καλύμνου την 20η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Τακτική γενική συνέλευση μετόχων 2015

την .

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που πάρθηκε στην υπ’ αριθμόν 22/22-5-2015 συνεδρίασή του και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «ΑΤΛΑΣ CONCRETE A.E.» σε τακτική γενική συνέλευση, στα ενταύθα γραφεία της έδρας αυτής στην Πόλη Πόθιας Καλύμνου την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Τακτική γενική συνέλευση μετόχων 2014

την .

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που πάρθηκε στην υπ’ αριθμόν 19/23-5-2014 συνεδρίασή του και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «ΑΤΛΑΣ CONCRETE A.E.» σε τακτική γενική συνέλευση, στα ενταύθα γραφεία της έδρας αυτής στην Πόλη Πόθιας Καλύμνου την 30η Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ με θέματα ημερήσιας διάταξης: